Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Ciekawi i znani ludzie

Przedstawiamy kilka znanych i ciekawych postaci zamieszkujących lub związanych z naszą gminą:

Luba Gawryluk

Marian Święcki

Krystyna Rusaczyk

Jan Kononiuk

 

Jakub Sadowski

 

Michał Filianowicz


MARIAN ŚWIĘCKI – emeryt, kolekcjoner, pasjonat, właściciel interesującego Muzeum Wsi w Narwi. Pan Marian gromadzi w nim różne stare narzędzia i przedmioty wpisane niegdyś w życie i krajobraz wsi. W zbiorach znajdują się zarówno stare narzędzia wykorzystywane w przeszłości w gospodarstwach rolnych, jak również stare przedmioty codziennego użytku takie jak kołowrotek, maszyna do szycia, żelazka, warsztat tkacki i inne.

Oprócz możliwości podziwiania wielu wspaniałych eksponatów na uwagę zasługuje także wystawa starych zdjęć zrobionych przez Pana Mariana. Wszystkie fotografie poświęcone są Gminie Narew i jej okolicom. Ukazują one piękno przyrody, zabytki sakralne oraz dawny obraz podlaskiej wsi.

Do najciekawszych eksponatów znajdujących się w Muzeum Wsi w Narwi można zaliczyć:

 • warsztat tkacki

 • żelazny wóz gospodarski

 • kierat, sieczkarnia, rozdrabniacz do buraków

 • żarna do mielenia zboża

 • pompa strażacka z połowy XIX wieku

 • stary trak do przecinania drewna

Pan Marian Święcki serdecznie zaprasza do odwiedzania Muzeum Wsi w Narwi
(prośba o wcześniejszy kontakt telefoniczny)

Marian Święcki
ul. Dąbrowskiego 8 17-210 Narew
tel. 681-60-50
WSTĘP WOLNY

W górę...


LUBA GAWRYLUK - urodzona 9.X.1942, na kolonii Stawek w gminie Narew w rodzinie Mikołaja i Aleksandry Mińko jako drugie z siedmiorga dzieci. Już w szkole podstawowej brała udział we wszystkich akademiach i uroczystościach szkolnych. Należała do zespołu ludowego w Trześciance, który założył Żorż Pańko. W 1960 roku rozpoczęła pracę w bibliotece w Trześciance. Było tam bardzo dużo uzdolnionej młodzieży, wiec zorganizowała zespół śpiewający i zespół dramatyczny. W 1959 roku dostała propozycję występowania w zespole estradowym “Lawonicha” w BTSK, jednak ze względu na trudne dojazdy i zakwaterowanie w Białymstoku odmówiła w nim udziału. W latach 1959-1961 również w BTSK w Białymstoku stworzono grupę baletową, do której to należał mąż pani Luby pan Włodzimierz Gawryluk.

W 1973 roku powstał nowy zespół “Kałaski”, w którym pani Luba śpiewała z siostrą Gienią, bratem Mikołajem i kilkoma innymi dziewczętami. Jako 9-letnia dziewczynka dołączyła do tego zespołu córka pani Luby Ala. Obie występowały w duecie na konkursach Piosenki Białoruskiej i Piosenki Radzieckiej zajmując czołowe miejsca. Obie panie zwiedziły też wiele państw byłego Związku Radzieckiego – Rosję, Białoruś, Litwę, Ukrainę. W 1982 roku dotarły razem do eliminacji centralnych w Inowrocławiu. Z kolei pani Ala występowała solo na Festiwalu Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze. W 1984 roku pani Luba założyła zespół “Krynica”, który przez 6 miesięcy robił próby w jej domu. Zespół prowadził Stefan Kopa. W 1992 roku do rodzinnego śpiewania dołączył wnuk Dawid Dubec. Na większych uroczystościach śpiewały łącznie dwa zespoły – “Krynica” i “Kałaski”, które prowadziła Ala.

Po przeprowadzce do wsi Koźliki (gmina Zabłudów) w roku 1984, pani Luba założyła kolejny zespół – “Reczeńka”, który bardzo chętnie bierze udział we wszystkich koncertach. Za swoją pracę społeczną nasza „ziemlaczka” została nagrodzona następującymi odznaczeniami:

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 1984

 • Medal Ministra Kultury Republiki Białoruś

 • Zasłużony Białostocczyźnie - złoty, srebrny, brązowy

 • Srebrny medal “Zasłużony Kulturze. Gloria Artis”

 • listy i dyplomy gratulacyjne

„Piosenka towarzyszy mi od najmłodszych lat i pragnę, aby przetrwała w najmłodszym pokoleniu. W swojej rodzinie bakcyl został zaszczepiony i myślę, że wszystkie imprezy przybliżają dzieciom naszą tradycję i kulturę, która nie powinna zaginąć.”

Wasza ziemlaczka - Luba Gawryluk z d. Mińko

W górę...


JAN KONONIUK – leśniczy, radny, mieszkaniec wsi Podwaśki. Miłośnik przyrody, uczestnik wielu spotkań z dziećmi w szkole, przewodnik po Puszczy Ladzkiej, która jest jego drugim domem. Niezwykle opowiada o życiu zwierząt leśnych, ptaków i roślin. Propagator ochrony przyrody. Ceniony rodzic wspierający edukację przyrodniczą.

Dzieci biorące udział w licznych wycieczkach przyrodniczych po lesie z wielkim zaciekawieniem wysłuchiwały opowieści pana Jana Kononiuka. Poświęcone były one zwierzętom, ptakom, roślinom i życiu całego lasu, a także miejscom historycznym znajdującym się w lesie.

 

W górę...


KRYSTYNA RUSACZYK – emerytka, artystka ludowa, mieszkanka Narwi. Wyszywa techniką haftu krzyżykowego głównie motywy sztuki sakralnej. Jej ikony fascynują odbiorcę precyzją wykonania, delikatnością postaci, grą kolorów i barw. Artystka w niezwykły sposób przedstawia wizerunki świętych na płótnie. Motyw religijny tworzą sploty kolorowych nici niczym farba wizerunek postaci.

Pani Krystyna wystawiała swoje prace w Ośrodkach Kultury w Narwi i Hajnówce oraz w Filharmonii Białostockiej. Były one wysoko oceniane i nagradzane. Również w naszej szkole dzieci mogły obejrzeć wystawę jej prac pod hasłem "Sztuka sakralna".

     

W górę...


JAKUB SADOWSKI – Wójt Gminy Narew. Sprawuje nadzór i opiekę nad szkołą, jest prawdziwym przyjacielem wszystkich uczniów. Chętnie uczestniczy w różnych uroczystościach szkolnych będąc widzem, słuchaczem, nauczycielem i doradcą. Nagradza zdolne dzieci za ich sukcesy w nauce i konkursach.

Wójt Sadowski nigdy nie odmawia uczniom wizyt w urzędzie gminy. Starannie przygotowuje się do spotkań, zapoznaje ze swoimi obowiązkami i pracą samorządu lokalnego. Daje dobry przykład młodzieży szkolnej. Jest zawsze miły, życzliwy i uśmiechnięty. Zna go każdy uczeń naszej szkoły.

 

W górę...


MICHAŁ FILIANOWICZ - właściciel gospodarstwa rolnego o powierzchni 2,15 ha. W roku 2004 po ukończeniu kursu i uzyskaniu certyfikatu jego gospodarstwo zostało przekształcone na agroturystyczne. Gospodarz prowadzi hodowlę kóz, królików, świniodzików oraz ptactwa ozdobnego. Hoduje też rośliny lecznicze oraz w niewielkiej ilości uprawia rutę, bukwicę oraz trawę żubrówkę. Jego Gospodarstwo Agroturystyczne RUTA dysponuje 10 miejscami noclegowymi, miejscem na ognisko, zadaszeniem (można schować się przed deszczem, spożywać posiłki), stawem, izbą regionalna z setkami eksponatów o profilu białoruskim (podzieloną na kilka działów, które ukazują historię i tradycje tutejszej ludności). W izbie regionalnej można obejrzeć drzewo genealogiczne rodziny Filianowiczów od roku 1793 do dzisiaj. Dookoła budynków rośnie ponad 50 gatunków drzewek ozdobnych i owocowych rzadko spotykanych. Właściciele gospodarstwa zamierzają też przygotować pomieszczenie, w którym zwiedzający będą mogli obejrzeć proces obróbki lnu i konopi.

Państwo Filianowicz bardzo chętnie zapraszają uczniów i ich wychowawców do siebie. Uczniowie nie tylko mile i bezpiecznie spędzają czas, ale też poszerzają wiedzę na temat zwierząt hodowlanych, roślin oraz tradycji i kultury swojego regionu.

Pan Michał Filianowicz serdecznie zaprasza do odwiedzania jego gospodarstwa
Michał Filianowicz
Skaryszewo 29 17-210 Narew
tel. (085) 681-62-76

Gospodarstwo Agroturystyczne RUTA - VIDEO (320x240, 22,5MB)

W górę...