Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Dzień Babci i Dziadka

Jest to wielkie wydarzenie w życiu szkoły i całej gminy. Uczniowie z klas 0 - III nie mają w tym czasie zajęć dydaktycznych. Przychodzą oni do szkoły ze swoimi babciami i dziadkami. Gości czeka w tym dniu wiele niespodzianek. Na spotkaniu obecny jest zawsze wójt gminy. Frekwencja zawsze dopisuje - z roku na rok gościmy coraz więcej osób. W roku szkolnym 2005/2006 na uroczystości przybyło w sumie 83 babcie i dziadkowie.


Szkoła Podstawowa w Narwi
rok szkolny 2006/2007
PROJEKT DNIA BABCI I DZIADKA

1. Cele.
2. Zadania do wykonania.
3. Klasy i osoby odpowiedzialne.
4. Scenariusz uroczystości.
5. Opis – sprawozdanie.

Ad. 1 - Cele:

 • kształcenie poczucia szacunku dla osób starszych,

 • rozwijanie miłości, uczynności i życzliwości w stosunku do osób starszych,

 • kształcenie umiejętności wyraźnego mówienia,

 • wzbogacanie słownictwa,

 • rozwijanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,

 • wyrabianie umiejętności właściwego zachowania się podczas uroczystości,

 • rozwijanie współpracy N – U, U – N, U – U, N – N, N – R, R – N.

 

Ad. 2 - Zadania do wykonania:

1.  Wykonanie laurek, kwiatów, drobnych upominków.

2.  Przygotowanie małej sali gimnastycznej do prezentacji montażu słowno-muzycznego:

 • zawieszenie hasła: „Babciu, Dziadku – 100 lat!”,

 • utworzenie scenografii i dekoracja sali,

 • wniesienie choinek,

 • ustawienie krzeseł, ławeczek, rozłożenie dywanów,

 • wyznaczenie miejsca dla zaproszonych gości,

 • ustawienie sprzętu muzycznego.

3. Przygotowanie dużej sali gimnastycznej do poczęstunku:

 • wniesienie stolików i krzeseł,

 • dekoracja miejsca występu zespołu ludowego „RECZEŃKA”,

 • nakrycie stołów: białe obrusy, filiżanki, talerzyki, ciasto, owoce, stroiki, serwetki,

 • wyznaczenie miejsca na szatnię, wniesienie wieszaków.

 

Ad. 3 - Klasy i osoby odpowiedzialne:

1. Klasa Oa + Ob. Wychowawczynie: M. Iwaniuk i D. Nazarko.

 •  przygotowanie wierszy i piosenek,

 •  wykonanie zaproszeń dla gości,

 •  dekoracja dużej sali.

2. Klasa Ia + Ib. Wychowawczynie: I. Dulko i A. Szyszkiewicz.

 • montaż słowno – muzyczny,

 • wykonanie i zawieszenie hasła,

 • zaproszenie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej i Pani Dyrektor Publicznego Gimnazjum,

 • zaproszenie zespołu ludowego.

3. Klasa II. Wychowawca: E. Dudzicz.

 • nauka piosenek, życzenia,

 • utrzymanie porządku na sali,

 • zaproszenie Pana Wójta oraz radnego powiatowego,

 • rozstawienie sprzętu muzycznego.

4. Klasa III a + IIIb. Wychowawczynie: E. Przeździak i A. Jakoniuk, n – l j. białoruskiego N. Abramiuk.

 • przygotowanie inscenizacji,

 • oprawa muzyczno – taneczna uroczystości,

 • życzenia dla babć i dziadków,

 • dekoracja dużej sali,

 • zaproszenie mediów,

 • koordynacja wszystkich działań.

5. Klasa IVa + IVb. Wychowawczynie: E. Alimowska i M. Leszczyńska.

 • montaż scenariusza uroczystości,

 • wykonanie zaproszeń dla babć i dziadków ,

 • dekoracja stołów,

 • koordynacja wszystkich działań

 

Ad. 4 - Scenariusz uroczystości

1. Powitanie gości przez nauczyciela i wybranych uczniów.

2. Prezentacja przez dzieci scenariusza uroczystości:

 • recytacja wierszy,

 • śpiewanie piosenek,

 • inscenizacja,

 • tańce,

 • życzenia.

3. Wybrany uczeń i nauczyciel składają uroczyście życzenia w imieniu wszystkich organizatorów.

4. Wspólne śpiewanie 100 lat.

5. Wystąpienie Pana Wójta i innych gości.

6. Wystąpienie Pani Dyrektor.

7. Indywidualne składanie życzeń i wręczanie laurek.

8. Wspólny poczęstunek: ciasto, herbata, owoce.

9. Występ zespołu ludowego „ RECZEŃKA”.

10. Zabawa przy muzyce, śpiewanie piosenek ludowych przez babcie, dziadków, nauczycieli i rodziców.

11. Podziękowanie i pożegnanie . 

 

Ad. 5 - Opis - sprawozdanie

Dnia 19.01.2006 roku wzorem lat ubiegłych w Szkole Podstawowej w Narwi odbyła się uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Te święta mają swoją osobliwa tradycję. Na początku babcie i dziadkowie byli zapraszani tylko do klas. Później wspólnie organizowały to święto klasy równolegle. Obecnie organizują je wszystkie klasy 0 – III na sali gimnastycznej. Warto wspomnieć, że szkoła aktywnie współpracuje z Domami Opieki Społecznej w naszej gminie. Uczniowie z przygotowaną częścią artystyczną odwiedzają pensjonariuszy tych ośrodków, aby złożyć życzenia nie tylko z okazji Dnia Babci i Dziadka, ale również noworoczne i świąteczne.

Najpierw wyznaczamy cele i tworzymy projekt imprezy. Ustalamy klasy i osoby odpowiedzialne za poszczególne punkty uroczystości. Każdy wybiera to, co uważa, że zrobi najlepiej. Współpraca w naszym gronie wychodzi bardzo dobrze. W każdej kwestii dogadujemy się. Produkt finalny musi być zaskakujący.

W tym roku Babcie i Dziadkowie mieli okazję zobaczyć niezwykły montaż słowno – muzyczny przygotowany specjalnie dla Nich. Były to wiersze, piosenki, inscenizacje, scenki oraz tańce. Wnuczęta najpiękniej jak potrafiły dziękowały przybyłym gościom za miłość, poczucie, że są kochani, wpojone zasady moralne i wiarę religijną.

„Dziękujemy Wam Dziadkowie,
to bardzo Wam się chwali,
żeście nam rodziców,
tak dobrze wychowali!
Bez Was smutny byłby świat!
Żyj nam Babciu,
żyj nam Dziadku,
co najmniej dwieście lat!”

„Niechaj Dziadzio z Babunią,
tak nam długo żyją,
póki komar z muchą
morza nie wypiją.
Oj, ty mucho, ty komarze,
pijcie wodę powoli,
niechaj Dziadzio z Babunią,
nażyją się do woli!”

Dzieci bardzo cieszyły się widząc najbliższe osoby w murach swojej szkoły. Oprowadzały po szkole, pokazywały swoja klasę oraz wychowawców. Z ich ust płynęły miłe słowa:

„Z babcią, dziadkiem miło płynie czas.
Babcia, dziadek uczą i kochają nas.
I przytulą, pocałują,
pieszczot nigdy nie żałują.”

Na naszą uroczystość przybył Zastępca Wójta Gminy Narew Mariusz Żukowski, który złożył solenizantom szczere życzenia. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Alina Ostaszewska gorąco podziękowała za tak liczne przybycie i dołączyła swoje życzenia. Wśród zaproszonych gości był również przewodniczący Rady Gminy Narew Eugeniusz Dudzicz.

Specjalnie na tę okazję zaprosiliśmy zespół ludowy RECZEŃKA z Koźlik, który towarzyszył naszym gościom zarówno podczas uroczystości, jak i poczęstunku. Razem z zespołem goście upajali się śpiewem ludowych piosenek. Słysząc piękną muzykę, którą Pani  Ala Kamieńska wydobywała ze starego akordeonu, nogi porywały do tańca.

W naszej szkole gościliśmy babcie i dziadków z całej gminy Narew, a także z gmin sąsiednich (Czyże, Narewka, Zabłudów) oraz z Białegostoku i Hajnówki. Jak zwykle frekwencja była wspaniała. Przybyło ponad 80 osób. Dziękujemy im za to. Gorące słowa podziękowania należą się też rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na uroczystość, ale okazali dużą pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu imprezy. Najlepiej wyrażą to słowa piosenki:

„Jak to dawniej było każdy z was pamięta
Bo cząstka historii w rodzinie zamknięta.
Babcia ciasto piecze, wesoło zagada
O rodzinnych dziejach wnukom opowiada.
A kochany dziadek w bujanym fotelu
Pokazuje zdjęcia mych kuzynów wielu.
Rodzinne tradycje pielęgnować trzeba
Babcia, mama, wnuczka, inaczej się nie da.
Dziś wam dziękujemy nasi przyjaciele
Tobie Babciu, Dziadku pomyślności wiele.”

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację uroczystości: zespół wychowawców klas O – III.


INNE SZKOLNE OBRZĘDY