Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Gminne świątynie

Na terenie Gminy Narew znajduje się 12 cerkwi i mniejszych cerkiewek, kościół rzymskokatolicki oraz kościół baptystów.


NAREW

Drewniana cerkiew parafialna z lat 1881 - 1885 pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego. Po tragicznym pożarze wnętrza jaki miał miejsce w Wielki Czwartek 1991 roku została gruntownie odrestaurowana.

Cerkiewka cmentarna pod wezwaniem Matki Bożej Kazańskiej, wzniesiona w 1726 roku. Na obecne miejsce została przeniesiona w roku 1993 ze starego cmentarza w Narwi. W 1999 roku podpalona, spłonęła doszczętnie. Obecnie murowana i odnowiona.

Drewniany rzymskokatolicki kościół barokowy pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. i Św. Stanisława Biskupa Męczennika z 1728 roku. Posiada częściowo barokowe wyposażenie wnętrza pochodzące z XVIII wieku. Drewniane figury świętych dodają osobliwego uroku wnętrzu kościoła. W roku 2005 dokonano wymiany pokrycia dachowego i odnowiono elewację zewnętrzną. Obok kościoła znajduje się drewniana, zabytkowa dzwonnica.

W górę...


ŁOSINKA

Parafialna cerkiew drewniana pod wezwaniem Świętego Apostoła Jakuba syna Alfeusza. Archiwalne zapisy mówią, że pierwsza świątynia istniała tu w XVIII wieku. Obecna została wybudowana w latach 1882 - 1886.

Cmentarna cerkiew drewniana pod wezwaniem Świętego Jerzego. Wybudowana w 1779 roku jako świątynia parafialna, a przeniesiona w 1882 roku po decyzji budowy nowej cerkwi.

W górę...


TRZEŚCIANKA

Obecna drewniana świątynia pod wezwaniem Świętego Michała Archanioła powstała w latach 1864 - 1866. Pierwsze wzmianki o parafii i cerkwi pochodzą z 1541 roku. W II połowie XVIII wieku Trześcianka była wzorcowym ośrodkiem oświaty cerkiewnej w uroczysku Stawok - istniała tu szkoła cerkiewno - parafialna. W 1887 roku w seminarium nauczycielskim męskim i żeńskim poza kształceniem kadry nauczycieli organizowano kursy rzemiosła ludowego, uprawiano zboża, warzywa i owoce.

Drewniana cerkiewka cmentarna pod wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, przeniesiona z Białowieży pod koniec XIX wieku.

W górę...


PUCHŁY

Drewniana cerkiew parafialna pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. Według dokumentów archiwalnych wybudowana w latach 1913 - 1919 jest trzecią świątynią w tym miejscu. Pierwsza cerkiew powstała w roku 1756. Według legendy ludowej powstanie cerkwi wiąże się cudowny objawieniem ikony "Pokrowy" Matki Bożej.

W górę...


SOCE

Kapliczka drewniana pod wezwaniem Świętego Proroka Eliasza. Kamień węgielny pod tą drewnianą kapliczkę położono 15 marca 1990 roku. Obecnie nabożeństwa odprawiane są w Trzeci Dzień Paschy, Święto Proroka Eliasza oraz Święto Kosmy i Damiana.

W górę...


TYNIEWICZE DUŻE

Drewniana cerkiew parafialna pod wezwaniem Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza. Pierwsze wzmianki o cerkwi pochodzą z połowy XVIII wieku. W roku 1944 cerkiew została spalona w wyniku działań wojennych, odbudowana w 1948 roku. ze starej świątyni ocalała dzwonnica. W 1982 roku cerkiew usamodzielniła się od parafii w Narwi.

W górę...


ODRYNKI

Drewniana cerkiew cmentarna pod wezwaniem Świętego Jana Złotoustego wybudowana w roku 1854 w miejscu spalonej świątyni, należąca do parafii Narew. W tradycji ludowej nazywana "Krynoczka". Świątynie wznoszone przy źródełkach wodnych przypominać mają o ważnej symbolice biblijnej "wody życia", która poparta modlitwą miała uzdrowicielską moc.

W górę...


RYBAKI

Mała cerkiewka pod wezwaniem Świętego Jana Złotoustego wybudowana w II połowie XIX wieku, służąca mieszkańcom do okolicznych nabożeństw.

W górę...


KOŹLIKI

Cerkiew drewniana pod wezwaniem Mikołaja Cudotwórcy. Wybudowano ją w 1792 roku na cmentarzu w Klejnikach, zaś po 1864 roku przeniesiono ją do Koźlik.

W górę...