Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Leśna ścieżka dydaktyczna

Jak wytyczaliśmy leśną ścieżkę dydaktyczną?

We czwartek 6 listopada o godz. 8.00 wszyscy uczniowie kl. III wspólnie z wychowawczynią Anną Jakoniuk i opiekunem Heleną Korniluk zebrali się pod gmachem szkoły. Dzieci były podekscytowane, zadowolone, pełne chęci do działania. Po zebraniu pozwoleń na wyjazd, nauczycielka odczytała cele wycieczki i przypomniała dzieciom o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa w czasie jazdy autobusem i zachowaniu ostrożności w lesie. Gdy podjechał autobus wszyscy szybko zajęli miejsca i ruszyliśmy w drogę. Humory nam dopisywały, a nastrój był wspaniały.

Celem podróży było wytyczenie leśnej ścieżki dydaktycznej z przeznaczeniem na kształcenie przyrodnicze innych klas. Dzieci orzekły zgodnie, że ścieżka musi koniecznie rozpocząć się od leśniczówki. Maluchy powinny wiedzieć co oznacza to słowo, kto w leśniczówce mieszka. Dalej droga będzie prowadzić na zrąb, to puste miejsce, które wszystkim ma przypominać o tym, że las jest potrzebny dla człowieka nie tylko jako materiał budulcowy, ale do produkcji tlenu i żywności. Przy leśniczówce i zrębie chłopcy wbili paliki wspólnie z pracownikiem lasu, z zielonymi chorągiewkami, które uszyła nam mama Magdy. Wybraliśmy zielony kolor gdyż nasza ścieżka będzie zieloną drogą, kolorem czystego, zdrowego lasu. Ze zrębu spacerowaliśmy w stronę nor borsuków. Po drodze można rozpoznawać warstwy lasu, gatunki drzew, grzybów, kwiatów o różnych porach roku, obserwować spróchniałe pnie i ich mieszkańców i inne ciekawe zjawiska przyrodnicze. Trzecią chorągiewkę wbiliśmy przy norach borsuków i jenotów. Na tym etapie ścieżki dzieci mogą poznać zwyczaje mieszkańców podziemnych domów. Od nor dalsza droga prowadziła do zimowych paśników. Kroczyliśmy od nich, aby zabić kolejny kijek z zieloną chorągiewką. Pożywienie i sposób zdobywania pokarmu przez dzikie zwierzęta to ciekawa lekcja z przyrody, której warto wysłuchać z opowiadań leśnika. Mieliśmy oznakowane 4 ważne miejsca na naszej ścieżce. Kolejnym była budka lęgowa szpaków i innych ptaków. Wszyscy uczymy się rozpoznawać gatunki ptaków z ilustracji, obserwacji, usłyszanym głosie. Nie wiemy gdzie i jak mieszkają w lesie. Warto o tym wspomnieć innym dzieciom, gdy będą kroczyły wytyczoną ścieżka. Dawid, wielki nasz przyrodnik, chętnie zaznaczył kolejny zielony punkt na drodze. Pani Helena przy współudziale dzieci kreśliła ołówkiem punkty na wyznaczonej trasie tworząc szkic roboczy. Trudno go było niektórym odczytać, ale pomału dzieci zaczęły orientować się w terenie, przecież uczyliśmy się wyznaczać kierunki i strony świata. Paulinka uznała, że ciekawym miejscem jest wodopój dla zwierząt i tam należy postawić kolejną chorągiewkę. Tata Michała, nasz leśnik był pełen podziwu dla dzieci. Bez wahania udaliśmy się w tamtą stronę. W pobliżu wodopoju ustawione są pułapki na szkodniki lasu, które chętnie obejrzały dzieci. Nie sposób było ominąć polany, na której zawsze rozpalaliśmy ognisko. Ona też była ostatnim punktem z zieloną chorągiewką na naszej dydaktycznej ścieżce. Przy ognisku przypomnieliśmy sobie wytyczoną trasę. Wszyscy doskonale bawili się przy ognisku i kiełbaskach.

W górę...


Plan leśnej ścieżki dydaktycznej

W górę...


Proponowana tematyka zajęć dydaktycznych do realizacji na wyznaczonej ścieżce.

Punkt I trasy: LEŚNICZÓWKA

 • Poszerzanie zasobu słownikowego dziecka: leśniczówka, leśniczy, pracownik lasu, poznanie zawodu leśnika, budowanie z pudełek makiety: „Leśniczówka i jej obejście".

 • Malowanie farbami plakatowymi krajobrazu: „Las".

Punkt II trasy: ZRĄB LEŚNY

 • Przyswojenie pojęć: zrąb, szkółka leśna, sadzonki.

 • Poznanie przekroju poprzecznego drzewa.

 • Zalesianie terenów leśnych.

 • Wydzieranka z wycinanek „Krzyk drzewa".

 • Zorganizowanie klasowej akcji „Zbiórka makulatury".

Punkt III trasy: ROŚLINNOŚĆ LASU

 • Poznanie warstwowej budowy lasu.

 • Nazywanie gatunków drzew i krzewów leśnych.

 • Poznanie szkodników roślinności lasu.

 • Układanie kompozycji z liści „Leśne bukiety".

 • „Wiosenne kwiaty" – wyklejanka plasteliną.

Punkt IV trasy: MIESZKAŃCY LASU

 • Poznanie zwierząt zamieszkujących Puszczę.

 • Funkcjonowanie łańcucha pokarmowego.

 • Sposób zachowania się w lesie i w miejscach nor zwierzęcych.

 • „Wiewiórka" – wypełnianie konturu włóczką.

 • Inscenizacja o leśnych zwierzętach (stosownie do sytuacji wychowawczej).

Punkt V trasy: PTACTWO LEŚNE

 • Poznanie gatunków ptaków

 • Rola budek lęgowych

 • Dokarmianie ptactwa w zimie.

 • Założenie albumu ptaków Puszczy Ladzkiej.

 • „Bocian" – wykonanie postaci ptaka z drutu i waty.

Punkt VI trasy: LEŚNY WODOPÓJ

 • Rola i znaczenie wodopoju, lizawek i paśników.

 • Zimowa wyprawa dzieci z leśnikiem celem rozwiezienia żywności dla zwierząt.

 • Pomoc w naprawie zniszczonych paśników,

 • Wykonanie gazetki tematycznej „Prośby zwierząt".

Punkt VII trasy: LEŚNA POLANA

 • Rola i znaczenie polany leśnej.

 • Sposób zachowania się dzieci w lesie.

 • Wykonanie i ustawienie tabliczek zakazujących zaśmiecanie i niszczenie lasu.

 • Nauka dowolnej piosenki o lesie przy ognisku.

 

Proponowana tematyka została w całości zrealizowana na zajęciach szkolnych w klasie III. Uczniowie aktywnie angażowali się we wszystkich pracach. Niektóre prace plastyczne wysłano na konkursy rejonowe. Nauczane treści były realizowane również na lekcjach religii z udziałem nauczycielki Heleny Korniluk. Tak przekazana wiedza zaowocowała wysokimi wynikami na sprawdzianach z edukacji przyrodniczej.

W górę...