Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Puszcza Ladzka

Region Puszczy Białowieskiej położony jest na terenie 5 gmin w tym gminy Narew, wchodzących w skład powiatu Hajnowskiego. Na terenie gminy Narew lasy Puszczy Białowieskiej zajmują 2963ha. W ten kompleks leśny wchodzi Puszcza Ladzka położona niedaleko szkoły. Szkoła w Narwi wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ekologii środowiska. Ożywiona jest współpraca z leśniczym J. Kononiukiem i pracownikiem lasu J. Sakowskim.

Organizujemy zajęcia z udziałem leśników, tworzymy albumy przyrodnicze, uczestniczymy w selektywnej zbiórce odpadów, sprzątaniu dróg gminnych i brzegów rzeki Narew. Uczymy się racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Wyjeżdżamy na wycieczki do Puszczy, organizujemy wycieczki piesze po okolicy rozbudzając ciekawość poznawczą dzieci. Obserwujemy zjawiska przyrodnicze i prowadzimy szkolna reklamę ochrony przyrody. Uczniowie przy współudziale pracowników lasu i nauczycieli wytyczyli własną ścieżkę dydaktyczną po Puszczy Ladzkiej. Warto ja odwiedzić.