Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Architektura sakralna

Na terenie Gminy Narew znajduje się 12 cerkwi i mniejszych cerkiewek, kościół rzymskokatolicki oraz kościół baptystów. Naszą "Małą Ojczyznę" splatają silne korzenie tradycji religijnych, które kryją te budowle. Wtopione w cudowną przyrodę stanowią perły architektury naszej gminy.

Sakralne budownictwo, drewniane świątynie, piękne ikony oraz osobliwe pieśni cerkiewne nie poddają się wpływom obcych i współczesnych kultur. W duszy każdego mieszkańca tkwi tutejsza gwara ludowa, inne pieśni, obrzędy, zwyczaje, poczucie wartości i ważności tego, co pozostawili nam po sobie nasi przodkowie.

Dziedzictwo pokoleń i jego kultura trwa. Nauczyciele, katecheci, rodzice, wszyscy podążamy z dziećmi śladami naszych przodków. Odwiedzamy tutejsze świątynie, poznajemy ich świątynie, wystrój wnętrz, zwyczaje. Dzieci są nierozerwalną częścią tej kultury. Uczą się jej od podstaw, od źródła. Architektura sakralna jest dziełem rąk ludzkich, wytworem pradziadków wielu tutejszych rodzin.  Uczniowie powinni wiedzieć, że każda rodzina jest po części związana z historią budowy miejscowych cerkwi i kościoła.

W naszej szkole priorytetem edukacji regionalnej jest tolerancja wyznaniowa. Bardzo dobrze rozwija się współpraca z gminnymi parafiami. Przy pomocy naszych katechetów realizujemy cykl wycieczek poznawczych do "Domów Bożych", zgłębiając tajniki naszych religii. Organizujemy wspólne spotkania przedwigilijne, uroczystości związane z odchodami Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą, szkolny konkurs kolęd, rekolekcje z udziałem rodzin i nauczycieli, a od kilku lat uroczyste komunie święte z udziałem wychowawców klas. Uczniowie uczestniczą w szkolnych i rejonowych konkursach plastycznych "Moja cerkiew", "Mój kościół" oraz w konkursach wiedzy religijnej. W szkole prężnie działa koło religijne. Ponadto dzieci wyjeżdżają na obozy i warsztaty plastyczno - ikonograficzne - ich praca jest widoczna, odnoszą sukcesy.

Różnorodność działań dydaktyczno - wychowawczych nawiązujących do tradycji i obrzędowości dokumentowana jest nie tylko w kronice szkoły. Powstają foldery, swoiste karty pamięci, a w przyszłości nieocenione pomoce i skarby kultury naszego regionu. Budzą one żywe zainteresowania czytelni szkolnej, ponieważ są udziałem samych dzieci. Otwartość dzieci na poznanie historii "Małej Ojczyzny", twórcza postawa i działalność to klucz do sukcesu na opisanym polu działania.

GMINNE ŚWIĄTYNIE